+32 2 725 70 00

Direct registreren »

Update! Indexatie kilometervergoeding vanaf 01.07.2013

Werknemers die hun eigen wagen gebruiken voor beroepsverplaatsingen mogen per kilometer vergoed worden.

Op deze kilometervergoeding is in principe geen RSZ of bedrijfsvoorheffing verschuldigd, zolang je je beperkt tot het forfait dat geldt voor ambtenaren.

Het bedrag van dit forfait wordt vanaf 1 juli 2013 verhoogt van €0,3456 tot € 0,3461 per kilometer.

OPGELET!     De omvang van de kosten dienen niet bewezen te worden. Het aantal afgelegde kilometers (en het feit dat deze beroepsmatig zijn) moet je wel kunnen bewijzen.

Update! Nieuwe Buitenlandse Dagvergoedingen Gepubliceerd.

Freelancers die een een opdracht in het buitenland gaan doen, kunnen hiervoor een onkostenvergoeding aangeven. De bedragen verschillen per land. Je kan hier de volledige lijst raadplegen.

Update! Indexering Forfaitaire Onkostenvergoedingen vanaf 01.01.2013

De forfaitaire onkostenvergoedingen, met name de vrijwilligersvergoeding en de kleine vergoedingsregeling voor artistieke prestaties, werden geïndexeerd op 1 januari 2013.

Lees verder »

Hulp aan Uitzendkrachten voor het Bekomen van een Lening

Uitzendkrachten die een lening willen aanvragen bij een financiële instelling kunnen hiervoor een tewerkstellingsattest aanvragen bij het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

Lees meer.

Eindejaarspremie 2012

Uitzendkrachten die ten minste 65 dagen gewerkt hebben in de referteperiode hebben recht op een eindejaarspremie, uitbetaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Lees hier alles wat je moet weten.