De nieuwe Amateurkunstenvergoeding (AKV) als verloningsvorm voor kunstenaars

21/12/2023
Performers

Vanaf 1 januari 2024 vervangt de Amateurkunstenvergoeding (AKV) de vroegere kleinevergoedingsregeling (KVR).
Wat zijn de voorwaarden voor deze nieuwe vergoeding voor kunstenaars en in welke situaties kan deze interessant zijn?

Wat is de AKV?

De Amateurkunstenvergoeding (AKV) is een financiële vergoeding voor artistiek werk in opdracht. Denk aan bijvoorbeeld het creëren of uitvoeren van artistiek werk in het domein van de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, muziek, literatuur, choreografie, het theater of het beeldverhaal. De technisch-artistieke en artistiek-ondersteunende activiteiten zijn uitgesloten.

De AKV is bedoeld voor occasionele, kleinschalige prestaties die vaak kenmerkend zijn voor de amateurkunstensector. Belangrijk is dat er geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn, waardoor kunstenaars ongehinderd kunnen genieten van de vruchten van hun creativiteit. Weet wel dat je geen sociale rechten opbouwt en je niet automatisch verzekerd bent.


Kenmerken van de Amateurkunstenvergoeding:

De AKV is bedoeld voor kunstenaars die sporadisch en op kleinschalige basis artistieke prestaties leveren. Het moedigt vooral opkomende kunstenaars aan om hun talenten te delen zonder de druk van langdurige engagementen.

Een van de aantrekkelijke aspecten van de AKV is dat er geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. Dit zorgt ervoor dat kunstenaars de volledige vergoeding ontvangen voor hun creatieve bijdragen.

Zowel kunstenaars als opdrachtgevers dienen zich digitaal te registreren op het nieuwe platform Working in the Arts. Op de website https://www.workinginthearts.be/nl/amateur vind je een duidelijke handleiding terug.


Praktische Overwegingen voor Kunstenaars en Opdrachtgevers

Kunstenaars mogen maximaal 30 dagen per jaar artistieke prestaties leveren, met een vergoeding van maximaal 77,22 euro per dag en per opdrachtgever. Daarnaast kan je een verplaatsingsvergoeding van maximaal 22,06 euro ontvangen.
Dit is dus een stuk lager dan de KVR, waar het maximumbedrag nog 147,67 per dag was.

Je kan de AKV perfect combineren met andere vormen van vergoedingen zoals bijvoorbeeld inkomsten als werknemer, inkomsten uit auteursrechten, een pensioen of werkloosheidsuitkering. Indien je als werknemer tewerkgesteld bent en voor dezelfde opdrachtgever via een AKV verloond wil worden, kan dit echter alleen indien het duidelijk om een andere soort prestatie gaat.

Opdrachtgevers dragen de verantwoordelijkheid voor de aangifte van de prestaties van de kunstenaar, voorafgaand aan het begin van het werk.

Opdrachtgevers betalen 5% sociale bijdrage als ze meer dan 500 euro aan amateurkunstenvergoedingen uitkeren op een kalenderjaar. Bij meer dan 100 dagvergoedingen per jaar is melding aan de Kunstwerkcommissie verplicht.

Conclusie

De Amateurkunstenvergoeding biedt veel mogelijkheden voor een sporadische verloning van artistieke prestaties, met een duidelijke focus op de beginnende kunstenaars.

Volstaat de AKV niet voor jouw artistieke ambities?

Bekijk de mogelijkheden om te werken via Tentoo Art, het Sociaal Bureau voor Kunstenaars van Tentoo.