Bedrijfsvoorheffing - what's that all about?

17/06/2024
taxes need help

Je hebt als freelancer een mooi loon bedongen bij je opdrachtgever? Fijn voor jou! Belangrijk om te weten is wel dat je brutoloon nooit integraal op je bankrekening komt te staan. Er gaan namelijk nog een aantal zaken van af, waaronder de bedrijfsvoorheffing.  

Allereerst: het brutoloon dat op je loonbriefje staat, is nooit het bedrag dat je uiteindelijk op je bankrekening krijgt. Van dat bedrag worden automatisch een aantal zaken afgehouden. Die verplichte afhouding is er niet alleen voor vaste werknemers, maar ook voor freelancers – of je nu via payrolling tewerkgesteld bent of opdrachten uitvoert als zelfstandige.

De bijdrage voor de sociale zekerheid is het eerste wat van het brutoloon wordt afgehouden. Die RSZ-bijdrage dient onder meer om de ziektekosten, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen uit te betalen. Het loon dat je vervolgens overhoudt, noemen we het belastbaar loon. Van dat belastbaar loon gaat in tweede instantie de bedrijfsvoorheffing af, ook wel inkomstenbelasting genoemd.

Wat houdt ‘bedrijfsvoorheffing’ in?

De bedrijfsvoorheffing is in feite een voorschot op je personenbelastingen. Elke maand houdt je werkgever alvast een stukje van je loon in. Dat bedrag wordt doorgestort naar de fiscus. Ben je via Tentoo tewerkgesteld als uitzendkracht of doen wij de administratieve en financiële afhandeling van jouw werk als zelfstandige, dan nemen wij die verplichting op ons.

Waarom deze bijdrage al ‘aan de bron’ wordt ingehouden? Het verschil tussen wat je bruto verdient en netto ontvangt, levert wel eens verrassingen op. Het is verstandig om al vooraf een realistisch percentage te laten afhouden, zodat je bij de eindafrekening niet achterover valt van de belastingen die je nog moet bijpassen.

Ik kan kiezen uit verschillende percentages, wat is voor mij het meest interessant?

De bedrijfsvoorheffing en belastingen hangen nauw samen met je persoonlijke fiscale situatie: de hoogte van je belastbare brutoloon (= brutoloon – RSZ) en je gezinssituatie. Wettelijk gezien moeten uitzendkantoren of partners als Tentoo een bepaald minimum inhouden op het loon. Voor uitzendkrachten is dat minimum vastgesteld op 11,11 %, al wordt volgens een sectoraal akkoord standaard 18% toegepast. Ter vergelijking: bij vaste werknemers ligt de bedrijfsvoorheffing rond de 30 %.

Als freelancer, artiest of uitzendkracht kan je het percentage bedrijfsvoorheffing zelf kiezen. Opteer je ervoor om slechts het minimum te laten inhouden op je loon, dan houd je als interim een hoger nettoloon over dan vaste werknemers. Er is wel een ‘maar’. De kans is reëel dat je in dat geval bij de jaarlijkse belastingafrekening een stevig bedrag moet bijbetalen.

Om dit scenario te vermijden, kan je al een verhoogde voorheffing laten toepassen. Naargelang je beroepsactiviteit of je gezinssituatie kan je door ons laten berekenen wat het meest aangewezen percentage is voor jouw situatie. Daarin speelt vooral de schaal van je belastbaar loon een rol, maar ook je gezinssamenstelling, burgerlijke staat of andere gezinslasten. Ook de inkomsten uit werk dat je naast je opdrachten bij Tentoo verricht, spelen mee. Dus: wat je het lopende jaar verdiend hebt of nog denkt te gaan verdienen bij andere werkgevers, uitzendbureaus of als zelfstandige. Daar heeft maar één persoon een goed zicht op en dat ben jijzelf.

Wil je weten hoeveel je netto verdient als freelancer? Onze loonsimulator toont je in enkele klikken hoeveel je moet factureren en wat je overhoudt na de bedrijfsvoorheffing.

Kan ik ook kiezen voor 0 % ?

Nee, zoals gezegd is de wettelijke minimumbijdrage voor interimwerk vastgelegd op 11,11 % (en standaard minimum 18% toegepast). Bovendien, als je bovenstaande redenering volgt, zou een (veel) te lage inhouding niet heel verstandig zijn. Misschien streelt dat fraaie loon op je bankrekening even je ijdelheid, maar dat gevoel gaat vast over als even later je belastingbrief in de bus valt …

Wat gebeurt er als ik een te hoog percentage heb gekozen?

Soms blijkt achteraf dat de inhouding te hoog is, bijvoorbeeld omdat je gezinssituatie is veranderd of omdat je partner zonder werk is komen te vallen. Werd er te veel bedrijfsvoorheffing ingehouden, dan krijg je dat bedrag gewoon terug van de belastingen.

Nog een tip: hier kan je de belastingtarieven per inkomensschijf voor een inwoner van België eenvoudig bekijken: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/tarieven-belastbaar-inkomen/tarieven#q1 . Zo kan je ook een inschatting maken van het percentage bedrijfsvoorheffing dat voor jou het meest geschikt is.

Heb je nog vragen over bedrijfsvoorheffing of wil je graag met Tentoo contact opnemen in het algemeen? Aarzel niet om ons een belletje te geven: https://www.tentoo.be/contact/