Daar komen de feestdagen!

06/03/2023
Holiday sunset at beach with palm tree

(Maar word ik er ook voor betaald?)

Alle werknemers in België hebben recht op een aantal wettelijke feestdagen. Dus ook jij als uitzendkracht. Maar hoe en onder welke voorwaarden word je voor die vakantiedagen vergoed? We leggen je de voornaamste regels uit.

Over welke feestdagen gaat het?

Helaas, je verjaardag of de plaatselijke kermis staan niet op de officiële vakantiekalender. In totaal zijn er 10 wettelijke feestdagen die je jaarlijks in je agenda kan aankruisen:   

Wanneer heb ik als uitzendkracht recht op uitbetaling van een feestdag?

Grosso modo zijn er drie situaties waarin je als interimkracht mogelijk recht hebt om voor een feestdag betaald te worden: een feestdag die tijdens een contract valt, een feestdag die tussen twee contracten in valt en een feestdag die plaatsheeft na een contract.

  1. Een feestdag die tijdens een contract valt

Als de feestdag tijdens de werkweek valt, word je sowieso betaald. Valt hij op een zondag of op een andere vaste sluitingsdag van de onderneming (meestal een zaterdag), dan wordt deze feestdag verplaatst naar een andere dag. Ben je op dat moment nog onder contract, geniet ook jij van deze feestdag. 

Nu komen de zogenaamde ‘ingeklemde’ of ‘ingesloten’ feestdagen in beeld. Dat zijn de wettelijke feestdagen (of vervangdagen) die precies tussen twee uitzendopdrachten in vallen. We hebben het dan over opdrachten bij hetzelfde uitzendkantoor voor dezelfde onderneming.

Daarnaast heeft de uitzendkracht ook recht op het loon voor de feestdagen die vallen in een periode van onderbreking tussen twee uitzendopdrachten, op voorwaarde dat die opdrachten bij dezelfde gebruiker worden gepresteerd en dat die twee opdrachten alleen maar worden onderbroken door de feestdag zelf, eventueel in combinatie met de dagen waarop in de onderneming van de gebruiker gewoonlijk niet wordt gewerkt (bv. de dagen van het weekend).
Een uitzendkantoor mag je contract dus niet onderbreken voor enkel de duur van een feestdag zonder je daarvoor te betalen. dan is die dag betaald. Een uitzendkantoor mag je contract dus niet onderbreken voor enkel de duur van een feestdag zonder je daarvoor te betalen. 

Werk je bijvoorbeeld tot en met 31 oktober en krijg je een nieuw contract vanaf 2 november? Dan krijg je die 1ste november vergoed. Ga je pas terug aan de slag op 3 november, dan wordt de feestdag niet uitbetaald. 

Als je na afloop van een contract zonder werk komt te zitten, heb je in sommige gevallen recht op uitbetaling van een feestdag of compensatiedag. Dit hangt af van de duur van je voorafgaande opdracht.

Op welke vergoeding mag ik rekenen? 

De vergoeding die je krijgt voor een feestdag of vervangdag is gelijk aan het loon dat je normaal gesproken voor een gewone werkdag had gekregen. Daarenboven krijg je als uitzendkracht voor een gewerkte feestdag een “recuperatiedag” uitbetaald. In de praktijk betekent dat dat je voor werk op een feestdag minstens 200% van je normale loon ontvangt. “Minstens”? Ja, want sommige bedrijven of CAO’s voorzien nog in een extra toeslag bovenop.

Wie betaalt deze feestdag uit?

Het uitzendkantoor neemt jou in dienst voor de duur van de opdracht. Daarmee treedt het op als jouw werkgever en zal dus ook de feestdag uitbetalen. Noot: het uitzendkantoor zal de kosten van een vooraf gekende afwezigheid (bv. een feestdag) vaak wel in samenspraak recupereren bij de opdrachtgever, maar daar hoef jij je lekker niets van aan te trekken.

Heb je geen recht op een betaalde feestdag? Dan krijg je als werkzoekende een werkloosheidsvergoeding van de RVA.