Sociale verkiezingen 2024: wat met uitzendkrachten?

10/11/2023
Sociale verkiezingen-kantoor

2024 is niet alleen het jaar van de politieke verkiezingen in ons land, maar heel wat ondernemingen dienen in mei 2024 ook sociale verkiezingen te organiseren. Maar wanneer ben je daartoe verplicht, en hebben uitzendkrachten ook stemrecht in het bedrijf waar ze tewerkgesteld zijn?


Voor welke ondernemingen zijn sociale verkiezingen verplicht?

Om te bepalen of uw onderneming de grens van 50 of 100 werknemers heeft bereikt, wordt gekeken naar het gemiddelde personeelsbestand over een bepaalde referteperiode (voor 2024 is dit van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023).

Meer gedetailleerde informatie hierover vind je op de website en de digitale brochure opgesteld door de FOD WASO: https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen-2024/brochure-sociale-verkiezingen-2024


Wat met uitzendkrachten?

Uitzendkrachten tellen mee als werknemers bij de gebruikende onderneming (dus niet bij het uitzendbureau).
Met de sociale verkiezingen van 2024 in het vooruitzicht, zijn er nieuwe regels ingevoerd met betrekking tot het stemrecht van uitzendkrachten. Vanaf nu zullen uitzendkrachten alleen kunnen stemmen bij de onderneming waar ze momenteel te werk zijn gesteld als ze voldoen aan strikte anciënniteitsvoorwaarden:

Deze 32 arbeidsdagen tellen zowel mee voor periodes van ononderbroken als onderbroken tewerkstelling. In feite omvat dit alle arbeidsdagen die de uitzendkracht heeft doorgebracht bij de gebruikende onderneming gedurende de referteperiode.

Belangrijk om te benadrukken is dat het hier gaat om ‘daadwerkelijke’ arbeidsdagen, wat betekent dat de uitzendkracht op die dagen daadwerkelijk prestaties heeft verricht.

De wet schrijft niet voor dat uitzendkrachten op een specifieke dag beschikbaar moeten zijn bij de gebruikende onderneming om in aanmerking te komen voor stemrecht. Dit betekent dat uitzendkrachten niet op een specifieke ‘dag X’ of ‘dag Y’ op locatie moeten zijn om hun kiesrecht te behouden.

Conclusie: Uitzendkrachten die voldoen aan deze strikte anciënniteitsvoorwaarden binnen de aangewezen referteperiode worden als stemgerechtigd beschouwd en zullen kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen van 2024 bij de gebruikende onderneming. Het is essentieel dat uitzendkrachten op de hoogte zijn van deze nieuwe regels om ervoor te zorgen dat ze hun stemrechten kunnen uitoefenen.

Komt jouw onderneming in aanmerking voor sociale verkiezingen en stelde je via Tentoo uitzendkrachten tewerk tijdens de vermelde referteperiode? Contacteer ons tijdig voor het opvragen van de nodige gegevens. 

Ben je nog op zoek naar tips en begeleiding in het kader van de sociale verkiezingen?

Op de website www.socialelections.be vind je uitgebreide informatie en o.a. een gratis verkiezingskalender terug om je stap per stap te helpen bij de organisatie van dit sociaal overleg.