Wat is payrolling, en waarom is het nuttig?

20/01/2023
Man geeft pesentatie

Steeds meer mensen werken onder een freelancestatuut, wat het systeem van payrolling alleen maar relevanter maakt. Het payrollbureau fungeert immers als juridische werkgever van de freelancer, waardoor die laatste voor verschillende bedrijven en particulieren kan werken. Wettelijk gezien valt payrolling onder hetzelfde segment als een uitzendbureau, maar het biedt heel wat extra voordelen. “Flexibel werken is een blijver”, zegt Johan Lauwers, CEO van Tentoo.  

Hoe gaan jullie exact te werk?
Johan: “De term ‘freelancer’ staat voor iedereen die flexibel wil werken, en dat kan onder verschillende vormen en statuten. Tentoo werkt met freelancers zonder zelfstandigenstatuut. Die laatste groep is de grootste. De freelancer bepaalt zelf voor welke werkgever (wij noemen die ‘de gebruiker’) hij werkt, gedurende welke periode en onder welke loonvoorwaarden. Wij treden op als uitzendbureau door twee types overeenkomsten aan te gaan: een arbeidsovereenkomst tussen Tentoo en de freelancer, en een commerciële overeenkomst tussen Tentoo en de gebruiker. Tussen de freelancer en de gebruiker wordt er geen contract opgesteld, maar beide partijen moeten onderling wel afspraken maken rond de concrete uitvoering van de taken. Ook het loon bepalen ze onderling. “

Een soort driehoeksverhouding?
Johan: “Zo kan je het noemen. Een driehoeksverhouding waarin het payrollbureau centraal staat. Een freelancer kan op die manier flexibel werken zonder per se zelfstandige te moeten worden. Wij nemen bovendien alle loonadministratie op ons. Op die manier kan een freelancer voor één juridische werkgever werken en ondertussen opdrachten uitvoeren voor verschillende bedrijven of particulieren: van een grote KMO tot een particulier die een website wil bouwen.”

Hebben freelancers via payrolling dezelfde arbeidsvoorwaarden als bedienden met een vast contract?
Johan: “
Een freelancer met een payrollstatuut geniet effectief dezelfde voordelen als iemand die met een vast contract in dienstverband werkt. ‘Vakantiedagen, maaltijdcheques,.. Ook onze freelancers hebben er recht op, maar dan wel aangepast aan de realiteit van flexibel werken. Bedrijven moeten zich bovendien houden aan dezelfde barema’s die voor bedienden gelden. Als een interne IT’er 25 euro bruto verdient, mag een uitzendkracht met dezelfde kwalificaties geen 15 euro per uur betaald worden om in een gelijkaardige functie te werken. Als we merken dat gebruikers zondigen tegen die minimumvoorwaarden, of indexsprongen ‘vergeten’, gaan bij ons de alarmbellen af en treden wij op als onderhandelaar. Op zo’n moment moet je assertief zijn, mét kennis van de complexe sociale wetgeving. Gelukkig gebeurt dit amper, en handelt het merendeel van onze klanten zeer correct.”

Tentoo werkt ook met freelancers mét zelfstandigenstatuut?
Johan: “
Klopt,  ook zelfstandigen mét BTW-nummer kunnen bij Tentoo terecht om hun administratieve rugzak minder zwaar te maken. Als zelfstandige heb je drie opties: ofwel doe je alles in eigen beheer, ofwel stap je naar een boekhouder, ofwel klop je bij Tentoo aan. Wij gaan nog een stapje verder dan de boekhouder. We gaan ook facturen uitschrijven en we doen aan debiteurenbeheer. Op die manier kan de zelfstandige zich focussen op het commerciële luik en het overige door ons laten doen. Zelfs de belastingbrief vullen we in.”

Heeft de pandemie de war for talent aangewakkerd?
Johan: “
Hoewel we niet actief rekruteren, wat een uitzendbureau wél doet, merken we effectief dat de zoektocht naar het juiste talent er niet makkelijker op geworden is. Bedrijven die vroeger zonder veel nadenken vaste contracten zouden hebben uitgerold, kiezen nu sneller voor flexibele arbeidsvormen die ze kunnen inschakelen op piekmomenten. Die trend speelt ook op mondiaal niveau: steeds meer mensen komen in een freelancestatuut terecht. De vraag is groot én je bouwt een zekere onafhankelijk in je carrière in. De pandemie heeft ertoe geleid dat we meer over onze job en onze arbeidsvoorwaarden zijn gaan nadenken: wat wil ik doen met mijn leven en welk werk wil ik verrichten? Een flexibel statuut is een goed antwoord op die zoektocht. Flexibel werken is een blijver.”

Wil je meer weten over de wereld van payrolling? Bekijk onze “how to Tentoo webinars”.

Wat is payrolling, en waarom is het nuttig?

Via My Tentoo, ons online systeem, begeef je je op de freelancemarkt, maar behoud je toch de zekerheid van je werknemersstatuut. Voer gemakkelijk je opdrachten in, krijg toegang tot al je sociale documenten zoals loonbrieven – en ga zorgeloos aan de slag. De facturatie, uitbetaling van je loon, en arbeidsongevallenverzekering nemen wij volledig voor onze rekening. Zoek zelf je klanten, bepaal zelf je prijs en start je freelance carrière!