Wat is personenbelasting?

31/05/2024

Veel mensen vinden het lastig om hun personenbelasting te begrijpen, maar maak je geen zorgen, Tentoo is hier om je te helpen. In deze videoreeks leggen we uit wat personenbelasting precies inhoudt, hoe het berekend wordt, hoe je kan genieten van bepaalde voordelen, enzovoort. Of je nu een beginner bent of gewoon je kennis wilt opfrissen, we hebben alle informatie die je nodig hebt om het Belgische belastingsysteem te begrijpen.

Video 1: Wat is personenbelasting?

De personenbelasting is een belasting die je betaalt op je belastbaar inkomen. Iedere belastingplichtige in België – iedereen die hier woont of zijn vermogen beheert – moet die betalen in het aanslagjaar, gebaseerd op de inkomsten die je hebt vergaard in het inkomstenjaar. In 2024 zal je dus belastingen moeten betalen op je inkomsten van 2023.

We kunnen vier verschillende categorieën belastbare inkomsten onderscheiden:

1) Onroerend inkomen 🡪 Onroerende inkomsten zijn de inkomsten die voortkomen uit onroerende goederen zoals woningen, appartementen, gronden, ….

2) Roerend inkomen 🡪 Roerende inkomsten zijn inkomsten afkomstig uit bankrekeningen, leningen, obligaties, aandelen, of bepaalde levensverzekeringen. Dat kunnen dus interesten, dividenden, royalty’s, lijfrente of tijdelijke renten en inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en licenties zijn.

3) Beroepsinkomen 🡪 Een beroepsinkomen kan bestaan uit gewone bezoldigingen (loon, vergoeding voor uw woon-werkverkeer, voordelen alle aard …), vervangingsinkomsten (zoals ziekte- of werkloosheidsuitkeringen) ) en/of pensioenen.

4) Divers inkomen 🡪  denk hierbij bijvoorbeeld aan alimentatiegeld.

taxes need help

Benieuwd hoe het bedrag van je personenbelasting precies berekend wordt?