Wat te doen bij afwezigheid?

12/05/2023

Het kan natuurlijk gebeuren dat je om een of andere reden niet in staat bent te werken, ook al heb je een arbeidscontract. Welke vormen van afwezigheid onderscheiden we binnen uitzendarbeid, wat dien jij te ondernemen en wanneer heb je recht op gewaarborgd loon?

Er bestaan verschillende situaties waarin je gehinderd bent om te werken. Ook als uitzendkracht (oftewel freelancen via payrolling) heb je recht op vergoedingen, op voorwaarde dat je voldoet aan de voorwaarden. Hieronder lichten we verschillende situaties toe, wat je zelf dient te ondernemen en wanneer je recht hebt op gewaarborgd loon.

Ziekte

  1. Indien je ziek bent, dien je onmiddellijk zowel Tentoo als de gebruiker (= de opdrachtgever waar je voor werkt) te verwittigen.
  2. Bezorg binnen 48u je medisch attest via info@tentoo.be. Doe precies hetzelfde wanneer je ziekteperiode verlengd wordt.
  3. Speel op veilig. Verwittig ook je ziekenfonds binnen de 48u. Je ziekenfonds betaalt je een uitkering als je geen recht hebt op gewaarborgd loon.

Klein verlet / Omstandigheidsverlof

Net zoals elke andere werknemer heb je als uitzendkracht bij bepaalde familiale gebeurtenissen of staatsburgerlijke verplichtingen het recht om afwezig te zijn op je werk zonder loonverlies. De meest voorkomende zijn bvb. je eigen huwelijk, het huwelijk van een familielid (kind, kleinkind, broer/zus, ouders) of een overlijden in je familie (tot de tweede graad).

De volledige lijst van situaties waarin je recht hebt op klein verlet, kan je vinden op de website van Werk België: https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-12

  1. Verwittig zowel je opdrachtgever en Tentoo zodra je weet dat je afwezig zal zijn.
  2. Bezorg Tentoo het attest (bij voorkeur op voorhand of binnen de kortst mogelijke termijn) om je klein verlet te rechtvaardigen.

Verlof om dwingende reden

Een dwingende reden is “elke niet-voorziene gebeurtenis die los van het werk staat, en die een dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt”. 

Voorbeelden hiervan zijn:

De werknemer mag maximaal de tijd afwezig blijven die hij nodig heeft om de problemen op te lossen waarmee hij geconfronteerd wordt, dit wil zeggen de tijd die vereist is voor een snelle en noodzakelijke tussenkomst. Deze afwezigheid is beperkt tot maximaal 10 dagen per jaar. Voor deeltijdse werknemers wordt deze maximale afwezigheidsduur verminderd in verhouding tot de gepresteerde arbeidsduur. 

  1. Verwittig zowel Tentoo als je opdrachtgever zo snel mogelijk. 
  2. Je kan gevraagd worden om de dwingende reden te bewijzen.

Toegestane afwezigheid

Uitzonderlijk kan je als werknemer aan je werkgever om toegestane afwezigheid vragen (oftewel verlof zonder wedde, wat hetzelfde is) indien je een arbeidscontract hebt en geen andere wettelijke reden om afwezig te zijn (zoals ziekte, overmacht of klein verlet).

Let wel dat je werkgever hier steeds akkoord mee moet gaan! Omgekeerd kan een werkgever dit nooit initiëren, de vraag moet dus steeds van de uitzendkracht/werknemer komen.

Om discussie te vermijden, zet je best even voor aanvang van de voorziene prestatie op papier dat jullie hier beiden akkoord mee gaan en vermeld je de reden. Indien gewenst kan je via info@tentoo.be een voorbeeld opvragen.

  1. Breng Tentoo na akkoord van je opdrachtgever steeds schriftelijk op de hoogte van je toegestane afwezigheid via info@tentoo.be.
  2. Tentoo zal in je contract aangeven dat het gaat om toegestane afwezigheid. 
  3. Zowel jij als uitzendkracht als je opdrachtgever dienen in het contract in My Tentoo te bevestigen dat jullie hier akkoord mee gaan.

Wat als je niet tijdig verwittigt?

Wanneer je je opdrachtgever niet op de hoogte brengt van je gerechtvaardigde afwezigheid vóór de start van je werkdag, ben je onwettig afwezig.

In dat geval heb je uiteraard geen recht op loon en verlies je ook je sociale rechten voor die dag (bvb. recht op werkloosheidsuitkering).

Conclusie: Is je afwezigheid voorzienbaar, dan ben je verplicht je werkgever op voorhand te verwittigen. Raak je niet op het werk door een geval van overmacht – omdat je ziek wordt of een ongeval krijgt, bijvoorbeeld – laat Tentoo en je opdrachtgever dan binnen de vermelde termijn weten dat je niet in staat bent om te werken. Tentoo zal jou informeren over de specifieke voorwaarden van je afwezigheid en of je wettelijk gezien al dan niet recht hebt op loon voor die dag.