Loonindexering geldt ook voor flexibele werknemers

10/01/2023

Omwille van de hoge inflatie zullen de lonen vanaf januari 2023 met een historisch hoog percentage geïndexeerd worden. Organisaties die uitzendkrachten tewerkstellen, zijn verplicht om deze flexibele medewerkers hetzelfde loon uit te keren als vaste medewerkers in dezelfde functie. De loonindexering is dan ook op hen van toepassing.

Automatische loonindexering

De enorme inflatie en de huidige evolutie van het afgevlakte gezondheidsindexcijfer zorgen ervoor dat de verwachte loonindexering voor 1 januari 2023 historisch hoog zal zijn. Voor bijvoorbeeld het aanvullend paritair comité nr. 200 voor de bedienden, bedraagt de indexering 11,08%.

Gelijk loon voor gelijk werk

Binnen de wet rond uitzendarbeid geldt het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Het loon van de uitzendkracht mag niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vaste werknemer door de gebruiker in dienst was genomen.

Het begrip loon moet daarbij in ruime zin worden opgevat en omvat alle voordelen waarop ook de vaste werknemers in de onderneming van de gebruiker recht hebben (denk aan bvb. maaltijdcheques). 

Zodra de brutolonen van jouw vaste medewerkers geïndexeerd worden, ben je als gebruiker dan ook wettelijk verplicht dit op dezelfde manier toe te passen voor de lonen van jouw uitzendmedewerkers. Indien je werkt met een afgesproken factuurbedrag, moet de indexering hier eveneens ingecalculeerd worden.

Indien je hierover nog vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen via info@tentoo.be of 02/725 70 00.

Zelfstandig statuut of Payrolling: wat kies je?

Twijfel je nog welk statuut best bij jou past? Doe hier de test!