Zelfstandige in hoofd- of bijberoep?

09/03/2023

Dus jij overweegt om zelfstandig te worden in hoofd- of bijberoep? Mooi, dat is alvast een eerste stap naar het ondernemerschap! Hoe ingrijpend die stap voor jou zal worden, dat bepaal je zelf. Wij zetten de voorwaarden en to do’s van je keuze even op een rijtje.

Als zelfstandige kan je activiteiten uitoefenen in hoofdberoep of in bijberoep. Wie 100 % op eigen benen wil staan, doet dat in hoofdberoep. Je zelfstandige activiteit is dan je belangrijkste bezigheid. Je hebt dus geen arbeidsovereenkomst met een werkgever.

Wil je die sprong nog niet helemaal wagen, dan kan je zelfstandige worden in bijberoep. In dat geval oefen je naast je zelfstandige activiteit nog een job in loondienst uit (voor ten minste 50 %).

Hoe start ik?

Starten als zelfstandige, in hoofd- óf in bijberoep, doe je niet zonder eerst de nodige administratieve formaliteiten te vervullen. Een aantal zaken moet je zelf in orde brengen, voor de meeste andere kan je een beroep doen op een erkend ondernemingsloket (De erkende ondernemingsloketten | FOD Economie (fgov.be)).

Een overzichtje van je eerste taken als zelfstandige in spe:

Het is altijd verstandig om een veilig businessplan op te stellen vooraleer je je onderneming opstart. Naast het nodige budget om je zaak dagdagelijks draaiend houden, calculeer je best ook enkele extra (vaste) kosten in:

Kom ik in aanmerking voor het statuut student-ondernemer/student-zelfstandige?

Ben je student en heb je ambities als ondernemer? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een bijzonder statuut.

Om verwarring te vermijden: het statuut ‘student-ondernemer’ is niet hetzelfde als dat van ‘student-zelfstandige’. Heel wat hogescholen en universiteiten bieden student-ondernemers bepaalde faciliteiten aan om hun studieverplichtingen beter af te stemmen op hun zelfstandige activiteit, bijvoorbeeld het verzetten van examens of stages. Welke ondersteuning je krijgt, hangt sterk af van de instelling waar je les volgt. Het statuut student-ondernemer heeft geen juridische gevolgen.

Het statuut van student-zelfstandige is daarentegen een officieel fiscaal statuut. Student-zelfstandigen zijn tussen de 18 en 25 jaar, volgen een volwaardige opleiding bij een erkende onderwijsinstelling en hebben een zelfstandige beroepsactiviteit of zijn van plan die uit te oefenen. Met het statuut van student-zelfstandige geniet je onder bepaalde voorwaarden voordeliger fiscale tarieven. Verder gelden voor jou de algemene vereisten om te starten als zelfstandige.

Meer info over de twee statuten? Neem een kijkje op: Statuut van student-zelfstandige | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be).

Benieuwd naar je financiële plaatje als zelfstandige in hoofd- of bijberoep?