Dimona

Wellicht heb je het woord ‘Dimona’ ooit al wel eens horen vallen, maar wat houdt dit nu precies in? Wij staan klaar om je alles te vertellen over deze essentiële elektronische aangifte in België. Lees verder en ontdek wat Dimona is, waarom het belangrijk is en wanneer je aangifte moet doen.

WAT IS een DIMONA?

Dimona staat voor Déclaration IMmédiate – ONmiddellijke Aangifte. Dimona is een elektronisch bericht dat werkgevers in België verplicht zijn om in te dienen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het dient als aangifte voor zowel het in dienst nemen als het uit dienst gaan van werknemers, zowel in de private als de publieke sector. Deze aangifte gebeurt via het online platform Dimona.

Via de Dimona-dienst kun je:

Het is belangrijk dat de Dimona IN gebeurt vóór aanvang van de arbeidsprestatie. De Dimona OUT dient ten laatste te gebeuren op de eerste werkdag die volgt op de datum van de laatste prestatie.

waarom dimona?

Dimona is van groot belang voor een soepele afhandeling van administratieve zaken in het Belgische socialezekerheidsstelsel. De overheid maakt gebruik van de gegevens uit Dimona om verschillende redenen, waaronder:


Het is dus van groot belang dat werkgevers hun Dimona-aangiften correct en tijdig uitvoeren om problemen bij de toekenning van sociale rechten aan werknemers te voorkomen.

Bovendien is het voor bepaalde werknemerscategorieën extra belangrijk om te aangifte tijdig te doen in het kader van de gunstige bijdragen voor deze werknemers. Als je bijvoorbeeld de Dimona-aangifte voor een student, gelegenheidswerknemer of flexi-job te laat indient, heeft dit automatisch tot gevolg dat de voordelige bijdrageberekening voor deze specifieke categorie vervalt.

De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werknemers, inclusief:

Uitzonderingen:

MyTentoo - tablet

Dimona-aangifte via My Tentoo

Goed nieuws: bij aanmaak van een contract via ons platform My Tentoo zorgen wij automatisch voor de Dimona-aangifte bij de RSZ. En dat 24 uur per dag, 7 op 7. Op die manier kan je er zeker van zijn dat je administratie op wieltjes loopt.

Meer weten over de mogelijkheden via Tentoo?

Waarom kiezen voor Tentoo

Bedrijven gebruiken Tentoo omdat…

Maak een afspraak als werkgever

Klinkt payrolling via Tentoo interessant? Ben je geïnteresseerd in een offerte?
Vul zoveel mogelijk gegevens in en we mailen je snel een simulatie door. Wat je niet weet, mag je leeg laten.

Step 1 of 2

Jouw gegevens

Customer service medewerker met headphone lacht

Heb je een vraag?

Een vraag over je dossier? Meer info nodig over onze diensten? Wil je een offerte? Onze medewerkers helpen met de glimlach.