groep studenten bespreken

Tijdelijke tewerkstelling

Een overzicht van de flexibele arbeidsmogelijkheden in België

Als bedrijf kan het nuttig zijn om flexibel personeel in te schakelen om te voldoen aan fluctuerende werklasten of specifieke projectbehoeften. In België zijn er verschillende mogelijkheden om dit te doen, zodat je de juiste balans tussen flexibiliteit en efficiëntie kunt vinden.

Een overzicht van de verschillende tijdelijke tewerkstellingsvormen die je kunt overwegen:

 

• Interimwerk (Uitzendarbeid): Samenwerken met uitzendbureaus stelt je in staat om snel gekwalificeerd personeel in te huren voor tijdelijke projecten of piekperiodes. Deze flexibele arbeidskrachten zijn formeel in dienst bij het uitzendbureau, waardoor je snel en efficiënt kunt opschalen of afschalen naar gelang van de behoeften van je bedrijf.
Ook indien je zelf de medewerkers reeds gevonden hebt en ze via payrolling bij een uitzendbureau inschrijft, valt dit wettelijk gezien onder uitzendarbeid.

 

• Tijdelijk arbeidscontract: Door individuele tijdelijke contracten aan te bieden, kun je talenten inhuren voor een specifieke duur, een bepaald project of ter vervanging van een werknemer (vervangingsovereenkomst). Deze contracten hebben een einddatum en eindigen automatisch na afloop van de overeengekomen periode, zonder dat er een opzegtermijn nodig is. Deze contracten moeten voldoen aan de wettelijke vereisten in België met betrekking tot tijdelijke arbeid.

 

• Zelfstandigen (Freelancers): Het inhuren van zelfstandige professionals kan handig zijn voor projecten die specialistische vaardigheden vereisen voor een bepaalde periode. Deze werknemers factureren hun diensten aan het bedrijf als zelfstandige en zijn niet in dienst van het bedrijf. Let er wel op dat je geen gezag uitoefent om schijnzelfstandigheid te vermijden, dit wordt nl. zwaar gesanctioneerd.

 

Studentenarbeid: Bedrijven kunnen studenten in dienst nemen voor tijdelijk werk tijdens vakantieperiodes of na de schooluren. Het grote voordeel als werkgever is dat je voor een student geen bedrijfsvoorheffing betaalt en slechts 5.4% RSZ-bijdrage (in plaats van gemiddeld 32% bij een gewone werknemer).
Jobstudenten kunnen maximum 600 uren per jaar werken volgens dit statuut, waarbij ze amper 2.7% van hun loon afstaan.
Meer weten over de mogelijkheden om te werken als student? https://www.tentoo.be/jobstudent-student-ondernemer-of-student-zelfstandige/

 

Vrijwilligersvergoeding: Dit is een vergoeding die wordt betaald aan vrijwilligers voor hun diensten, vaak in non-profitorganisaties of sociale instellingen. Deze vergoeding is bedoeld als een tegemoetkoming in kosten die vrijwilligers maken bij het uitvoeren van hun taken, zoals transportkosten of kleine onkosten. Het is belangrijk op te merken dat vrijwilligerswerk niet als reguliere arbeid wordt beschouwd en dat vrijwilligers niet onderworpen zijn aan de reguliere arbeidswetgeving.

 

• Amateurkunstenvergoeding (AKV): Dit is een specifieke regeling voor amateurkunstenaars die een vergoeding ontvangen voor hun artistieke prestaties. Deze vergoeding kan worden betaald door organisatoren van culturele evenementen of andere instellingen en is bedoeld als een kleine vergoeding voor de artistieke bijdrage van de kunstenaar. De regeling heeft specifieke voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de hoogte van de vergoeding en het aantal dagen waarop deze kan worden ontvangen zonder fiscale gevolgen. Lees hier meer over de AKV.

 

• Flexi-job: Een flexi-job is een specifieke vorm van tewerkstelling in België die bedoeld is om extra arbeid te stimuleren in sectoren zoals horeca en kleinhandel. Werknemers die al minstens 4/5 werken bij een andere werkgever kunnen onbeperkt bijverdienen met een flexi-job tegen gunstige voorwaarden, zonder belastingen of socialezekerheidsbijdragen te betalen. Werkgevers die flexi-jobs aanbieden, moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden en zich registreren bij de overheid.

 

1bis: Deze term verwijst naar een bijzondere vorm van tewerkstelling in België waarbij mensen met een arbeidsbeperking worden ingezet. Het gaat vaak om beschutte werkplaatsen of sociale werkplaatsen waar deze personen ondersteuning en begeleiding krijgen om te werken in een aangepaste omgeving.

 

• Artikel 60 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn): Dit is een regeling waarbij het OCMW mensen in een kwetsbare positie tewerkstelt in specifieke projecten of taken. Het doel van deze regeling is om deze personen werkervaring op te laten doen en hen te helpen bij het verbeteren van hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt. De tewerkstelling onder artikel 60 wordt vaak gecombineerd met sociale begeleiding en opleidingsmogelijkheden.

 

Door gebruik te maken van deze verschillende vormen van tewerkstelling, kun je als bedrijf flexibel personeel inzetten op een manier die past bij je specifieke behoeften en situatie. Het is echter belangrijk om de wettelijke vereisten en verplichtingen te begrijpen die gepaard gaan met elke vorm van tewerkstelling om naleving te waarborgen en risico’s te minimaliseren.

Benieuwd hoe Tentoo jouw kan helpen om flexibele werknemers in te schakelen?

Maak een afspraak

Waarom kiezen voor Tentoo

Bedrijven gebruiken Tentoo omdat…

Customer service medewerker met headphone lacht

Heb je een vraag?

Een vraag over je dossier? Meer info nodig over onze diensten? Wil je een offerte? Onze medewerkers helpen met de glimlach.